Göte Nymans Stiftelse för Idrottsmän och Idrottskvinnor
För idrottsmän och idrottskvinnor utlyser härmed till ansökan stipendier ur Stiftelsens fond.

Ändamål
Stiftelsens ändamål är att främja och stödja unga idrottsutövares utbildning, förkovran och utveckling främst genom bidrag för deltagande i träningsläger, kurser för ledare och idrottsutövare - såväl teoretisk som praktisk utbildning inom idrottsrörelsen - med tonvikt på barn- och ungdomsidrott.

Ansökan
Ansökan kan göras via webben eller med vanlig postgång.

  Ansök direkt på webben
Ansökan med post ska innehålla:
  • a) Fyllig uppgift om sökanden med ålder, adress, telefonnummer m.m.
  • b) Uppgift om vad stipendiet skall användas till - kurs - träningsläger etc. samt kostnad härför.
  • c) Intyg av sökandens förening eller specialförbund om sökandens lämplighet för den avsedda utbildningen. Föreningar, samfund o. dyl. tilldelas icke stipendium utan endast enskilda personer. Stipendium utdelas icke för inköp av idrottsmaterial och tävlingsresor. Ansökan skall vara egenhändigt undertecknad av sökanden.
Ansökan skall inges till Göte Nymans Stiftelse för Idrottsmän och Idrottskvinnor senast den 28 februari under adress:

c/o Dennis Örnborg
Stafettgatan 11
603 74 Norrköping

Stipendiat
Stipendiat är skyldig att lämna skriftlig redogörelse till Stiftelsen för den genomgångna utbildningen.

Viktig information
Föreningar, samfund och dylikt tilldelas inte stipendium utan endast enskilda personer. Stipendium beviljas ej för inköp av idrottsmaterial eller för tävlingsresor. Aktiv idrottsutövare kan söka stipendium till och med det år hon eller han fyller 22 år. Ledare/tränare som söker stipendium omfattas inte av åldersregeln.

Stipendiet är avsett att komma ifråga för person som ett led i, att för ett särskilt angivet ändamål, bekosta en elitsatsning.

Endast sökanden som tilldelats stipendium kommer att underrättas av Stiftelsen.

Lämnade uppgifter kommer endast att användas i samband med beslut om stipendium och därvid erforderlig behandling enligt personuppgiftslagen (GDPR).
© Göte Nymans Stiftelse | c/o Dennis Örnborg | Stafettgatan 11 | 603 74 Norrköping webbansvarig