Ansökan om stipendium


Personuppgifter
Förnamn:
Efternamn:
Personnummer:
Adress:
Postnummer:
Ort:
Hemtelefon:
Mobiltelefon:
E-post:
Idrottsinformation
Idrottsgren:
Klubbtillhörighet (namn, adress, telefonnummer och kontaktperson):
Meriter:
Framtida målsättningar/planer:
Övrig information:
Information angående sökt stipendium
Ändamålet med stipendiet (ange ändamål, beräknat datum, aktivitetens längd, ort och land):

Kostnader (kurs eller lägeravgift, utbildningskostnad, uppehälle, resekostnad etc.)
Beskrivning av kostnad:
Kronor:
Önskat stipendiebelopp:
Får du andra bidrag från klubb, specialförbund eller andra utbetalare för samma ändamål som den här ansökan avser?
Från vem/vilka?
Kronor:
Söker du stipendium eller bidrag för samma ändamål från annat håll?
Från vem/vilka?
Har du erhållit stipendium från Göte Nymans Stiftelse tidigare?
Om du svarat ja på föregående fråga, vilket/vilka efternamn hade du då?
© Göte Nymans Stiftelse | c/o Dennis Örnborg | Stafettgatan 11 | 603 74 Norrköping webbansvarig