Göte Nymans Stiftelse för Idrottsmän och Idrottskvinnor
Stiftelsen annonserar om ansökan av stipendier ur Stiftelsens fond.

Ändamål
Stiftelsens syfte är att främja och stödja unga idrottsutövares utveckling och utbildning. Bidrag beviljas för deltagande i träningsläger för idrottsutövare och ledare. Stiftelsen prioriterar verksamheter inom barn- och ungdomsidrotten.

Ansökan
Stiftelsen föredrar ansökan via hemsidan. Ansökan via postgång i andra hand.

  Ansök direkt på webben
Ansökan ska innehålla:
  • a) Fyllig uppgift om sökanden med ålder, adress, telefonnummer och e-postadress.
  • b) Uppgift om vad stipendiet skall användas till, kurs-träningsläger-utbildning och beräknade kostnader.
  • c) Intyg av sökandens förening eller specialförbund om lämplighet för det avsedda ändamålet. Föreningar, lag och organisation beviljas inte stipendium, utan endast enskilda personer. Vidare beviljas inte stipendium för tävlingsresor eller idrottsutrustning. Ansökan via post ska vara undertecknad av sökanden.
Ansökan skall skickas till Göte Nymans Stiftelse för Idrottsmän och Idrottskvinnor under tiden 1 januari-28 februari.

Göte Nymans Stiftelse för Idrottsmän och Idrottskvinnor
c/o Dennis Örnborg
Stafettgatan 11
603 74 Norrköping

Stipendiat
Efter genomgången kurs/utbildning/träningsläger är stipendiat skyldig att lämna en kort skriftlig sammanfattning till stiftelsen.

Viktig information
Aktiv idrottsutövare kan söka stipendium till och med det år hon eller han fyller 22 år.
Ledare/tränare som söker stipendium omfattas inte av åldersregeln.
Sökanden som tidigare erhållit stipendium beviljas ej nytt stipendium de två närmast följande åren.

Endast sökanden som tilldelats stipendium kommer att underrättas av Stiftelsen.

Lämnade uppgifter kommer endast att användas i samband med beslut om stipendium och då behandlas enligt dataskyddsförordningen, GDPR.
© Göte Nymans Stiftelse | c/o Dennis Örnborg | Stafettgatan 11 | 603 74 Norrköping webbansvarig